logo

NASLOVNA

ZIDARI KRALJEVSKOG SVODA

VELIKI KAPITEL SRBIJE

KAPITELI

KONKORDATSKA TELA

NOVOSTI

KORISNI LINKOVI

KONTAKT

 

 

 

pic


Medalje Zidara Kraljevskog Svoda
( 1783. Engleska)

 

pic

Kapitel Ključni Kamen Br. 2 je osnovan u Beogradu Oktobra 2013 godine kao Ključni Kamen Kapitel Br. 65 pod zaštitom Princ Hol Velikog Kapitela Zidara Kraljevskog Svoda Južne Karoline. Nakon dobijanja Povelje 2014 godine, postao je jedan od osnivačkih Kapitela Velikog Kapitela Zidara Kraljevskog Svoda Srbije i 1. Novembra 2014 postao Kapitel Br. 2 pod zaštitom Velikog Kapitela Srbije.

Ključni Kamen Br. 2 se sastaje svake druge srede u mesecu, u 19:00 časova,  od Septembra do Juna tokom godine, u Hramu UVLS u Beogradu.

 

 

 

line
SADRŽAJ:   ●  NASLOVNA  ●  ZIDARI KRALJEVSKOG SVODA  ●  VELIKI KAPITEL SRBIJE  ●  KAPITELI  ●  KONKORDATSKA TELA  ●  NOVOSTI
 ●  KRALJ SOLOMON BR.1  ●  KLJUČNI KAMEN BR.2  ●  HARMONIJA BR.3  ●  BIBLIOTEKA  ●  KORISNI LINKOVI   KONTAKT
RAM_Serbia