logo

NASLOVNA

ZIDARI KRALJEVSKOG SVODA

VELIKI KAPITEL SRBIJE

KAPITELI

KONKORDATSKA TELA

NOVOSTI

KORISNI LINKOVI

KONTAKT

 

 

 

 

 

gif

Zastave Majstora Velova i Kapetana Kraljevskog Svoda Kapitela.

 

 

 

 

apron

Kecelja Zidara Kraljevskog Svoda

 

 

 

gif

Neki od simbola Kapitularnih stepenova.

 

 

 

text

Mnogi slobodni zidari shvataju Zidarstvo Kraljevskog Svoda kao završni deo trećeg ili majstorskog stepena, odnosno simbolično, kao završni kamen (cap-stone) slobodno zidarske građevine. Ovo je poslužilo kao osnova za termin “kapitularni” stepenovi za stepenove Zidarstva Kraljevskog Svoda koji su se davali u Kapitelu (mestu gde je simbolično poslednji kamen stavljen na Hram humanosti i prosvetljenja). U Engleskoj i u u zemljama koje rade po engleskoj tradiciji, stepen Zidara Kraljevskog Svoda je jedini stepen koji se daje u Kapitelu Kraljevskog Svoda. Svaki Kapitel mora biti pripojen matičnoj loži ( sa istim imenom i brojem). Tri “Prva” oficira kolektivno rukovode Kapitelom, i svi Kapiteli su podređeni Vrhovnom Velikom Kapitelu.

U Američkoj tradiciji, koja se praktikuje od strane srpskih Zidara Kraljevskog Svoda takođe, Kapiteli su nezavisni od loža i pod zaštitom su  Velikog Kapitela. Stepenovi koji se daju u Kapitelima su ovlaščeni majstor, bivši starešina, uvaženi majstor, i zidar kraljevskog svoda. Predsedavajući Kapitela se naziva Prvosveštenik. Svi Veliki Kapiteli su pod kontrolom jedne od dve internacionalne organizacije koja se zovu Internacionalni Generalni Veliki Kapitel Zidara Kraljevskog Svoda ili Generalna Konferencija Princ Hol Velikih Kapitela Zidara Kraljevskog Svoda.

OVLAŠĊENI MAJSTOR

Stepen ovlašćenog majstora je jedan od najstarijih dodatnih stepenova u slobodnom zidarstvu. Shvata se kao nastavak stepena Pomoćnika, i najverovatnije je nastao iz ceremonije pri kojoj je radnik dobijao svoj “znak” ili pečat”. U staro doba, bila je praksa da svaki radnik na gradnji dobije svoj lični znak koji bi uklesao u svaki kamen koji obradi, kako bi se znalo ko ga je uradio, slično potpisu umetnika. Ovaj stepen se prvo pojavio u Škotskoj i davao se Pomoćnicima. U Engleskoj, ovaj stepen se daje u ložama Ovlašćenih Majstora koje rade pod Velikom Ložom Ovlašćenih Majstora. U Sjedinjenim Američkim Državama, Irskoj i Škotskoj, i drugim zemljama koje rade po američkom sistemu ovo je četrvrti stepen u Redu Jorka, i prvi koji se daje u Kapitelima Zidara Kraljevskog Svoda. Učenja ovog stepena su inspirisana čuvenom biblijkom pričom o kamenu koji su zidari odbacili: “A reče im Isus: Zar niste nikada čitali u Pismu: Kamen koji odbaciše zidari, on je postao glava od ugla; to bi od Gospoda i divno je u vašim očima.”
( Mateja21:42, Marko 12:10, Psalmi 118:22, Luka 20:17)

STEPEN BIVŠEG STAREŠINE

U praksi postoje zaista dve vrste ovog stepena. Pre nego što je jedan od majstora slobodnih zidara postavljen za Starešinu Lože, njemu se u posebnoj ceremoniji “otkrivaju” ili “daju” “tajne” Starešine. Ovo se naziva “stepen instaliranog Starešine”. Drugim rečima, da bi neko dobio zaista naziv “Bivšeg Starešine”, on mora prvo da prođe kroz ovu ceremoniju, bude instaliran i predsedava ložom dato vreme. Kada se stepen Kraljevskog Svoda pojavio, jedan od uslova da bi neko mogao da ga dobije, je da to bude bivši starešina. S obzirom da mnogi, koji su želeli da dobiju ovaj stepen nisu nikada bili starešine loža, s vremena na vreme, Veliki Majstor bi dozvolio izvesnom broju Braće, da “formalno” budu postavljeni za starešinu ( dobiju “tajne” starešine), kako bi mogli dobiti stepen Zidara Kraljevskog Svoda. Znaći, oni nisu zaista postajali Starešine. Zato se ovaj stepen često nazivao “virtualni” bivši starešina i van Kapitela nije imao znaćenje i počasti koje normalno pripadaju Bivšim Štarešinama Loža.

UVAŽENI MAJSTOR

U američkoj tradiciji Jork Reda, Uvaženi Majstor je šesti stepen Jork Reda ili treći u Kapitularnom sistemu. U početku je pripadao Redu Drevnog i Prihvaćenog Škotskog Reda. I dan danas postoje stepenovi sa sličnim imenom koji se dodeljuju u drugim masonskim redovima. Ovaj stepen se bazira na priči o završetku Hrama Kralja Solomonai o posvećenju Hrama. Pre dobijanja stepena Zidara Kraljevskog Svoda, obavezno je dobiti ovaj stepen.

STEPEN ZIDARA KRALJEVSKOG SVODA

Prvi podaci o stepenu Kraljevskog Svoda su se pojavili u Engleskoj kasnih 1730-tih. Drevna Velika Loža, osnovana 1752 u Engleskoj, je davala ovaj stepen u okviru svojih loža kao četvrti stepen, koji je bio shvaćen kao kompletiranje stepena Majstora Zidara. Kasnije, kada je Ujedinjena Velika Loža Engleske osnovana (1813), snažan i veoma značajan stav je usvojen i uvršten među članove Deklaracije o Uniji, kako bi služio kao putokaz i merilo po ovom pitanju za generacije slobodnih zidara u celom svetu: “ ČIsto i starodavno slobodno zidarstvo se sastoji od samo tri stepena, to jest stepena Učenika, Pomoćnika i Majstora Zidara, uključujući jedino Vrhovni Red Svetog Kraljevskog Svoda.”

U priči o Kraljevskom Svodu, grupa Jevreja se vratila iz Vavilonskog dugogodišnjeg zarobljeništva, i pod rukovodstvom Zarubabela otpočela obnovu porušenog Hrama Kralja Solomona.  Za vreme obnove, pronašli su tajnu kriptu ispod Svetilišta Hrama, u kojoj su pronašli svete relikvije iz Prvog Hrama. Daljnom istragom, pronašli su davno izgubljenu tajnu REČ Majstora zidara. Ova alegorična priča nas inspiriše da razmišljamo o prirodi Boga i našoj vezi sa njim. Najvažniji sibol ovog stepena je “Trostruki Tau ( slovo T ili antički krst) u trouglu koji se nalazi u krugu.

york_rite

Pod nazivom Red Jorka možemo, zajedno s tri zanatska stepena, uključiti stepen ovlaščenog majstora,bivšeg starešine , uvaženog  majstora, zidara kraljevskog svoda, kraljevskog majstora, izabranog majstora, veoma uvaženog majstora, kao i Viteške Redove  ružinog krsta, Malteški  Red i  Red Vitezova Hrama (Templara). Iako ovi stepenovi nisu poteki iz Jorka, grad Jork je, prema legendi,  mesto porekla prvog masonskog udruženja u desetom veku. Neke od najranijih referenci na „stepen kraljevskog svoda“ iz osamnaestog veka dolaze iz zapisa lože iz Jorka. Sintagma „Red Jorka“ ušla je u uobičajenu upotrebu među anglosaksonskim, posebno američkim slobodnim zidarima, kako bi definisala njihove sisteme stepenova, koji se od početka devetnaestog veka veoma razlikuju od onih koji se praktikuju u kontinentalnoj Evropi.  Postoje još dva termina koji se često koriste da bi se opisali ti sistemi. Termin „Američki obred“ odnosi se na američku verziju ovog sistema stepenova, a „Engleski obred“ se obično odnosi na tri zanatska stepena i na stepen „svetog kraljevskog svoda“.

Stepenovi Reda Jorka se praktikuju u okviru nekoliko različitih masonskih tela. Zanatski stepenovi se daju u loži majstora masona, koja se često zove i Plava loža, a pod kontrolom je Velike lože. U američkoj verziji Obreda Jorka, ovlašċeni majstor mason, bivši starešina , uvaženi majstor i stepen zidara kraljevskog svoda, predaju se u okviru Kapitela kraljevskog svoda. U engleskom sistemu, sveti kraljevski svod je jedini stepen koji radi u Kapitelu kraljevskog svoda, dok se stepen ovlašċenog majstora daje u okviru nezavisnih loža ovlašċenih majstora. Savet kraljevskih i izabranih majstora daje stepenove kraljevskog majstora, izabranog majstora i veoma uvaženog majstora; viteški redovi Crvenog krsta, Malteški i Hrama, daju se  u „Komandama“ (u SAD) i  Konacima ili Kancelarijama (na drugim mestima).

pic

 

line
SADRŽAJ:   ●  NASLOVNA  ●  ZIDARI KRALJEVSKOG SVODA  ●  VELIKI KAPITEL SRBIJE  ●  KAPITELI  ●  KONKORDATSKA TELA  ●  NOVOSTI
 ●  KRALJ SOLOMON BR.1  ●  KLJUČNI KAMEN BR.2  ●  HARMONIJA BR.3  ●  BIBLIOTEKA  ●  KORISNI LINKOVI   KONTAKT
RAM_Serbia